START PARTICIPATIETRAJECT VOOR FIETSPADENPROJECT (N76) IN BORGLOON

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Borgloon gaan op termijn de fietspaden van de Rullecovenstraat (N76) vernieuwen tussen de kruispunten met Kernielerveld en Heuvelstraat. Het gaat over ongeveer 1 kilometer. Ook het kruispunt met Boeshoven wordt in hetzelfde project heringericht. De projectpartners starten dit jaar nog met een participatietraject voor de omwonenden. 

“In Borgloon ontbreekt het vandaag aan veilige fietspaden op het tracé tussen de kruispunten met Kernielerveld en Heuvelstraat. Daarnaast is het kruispunt met Boeshoven onoverzichtelijk en onveilig voor actieve weggebruikers en gemotoriseerd verkeer. We voorzien daarom een aanpassing voor beide verkeerspunten en streven zo samen met de stad naar meer fiets- en verkeersveiligheid voor de omwonenden en alle weggebruikers,” aldus Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken.

“Ook de stad Borgloon kijkt tevreden en met aandrang uit naar de verdere aanleg van dit veel gebruikt fietspad tussen Borgloon en Kerniel. De veiligheid van de actieve weggebruikers zal hierdoor in ieder geval opnieuw verhogen,” aldus burgemeester Jo Feytons en schepen Eric Awouters.

Participatietraject in verschillende stappen 
“Nog voor een eerste ontwerp, wil AWV peilen hoe de omgeving de Rullecovenstraat beleeft. AWV zet binnen dit project volop in op participatie. In een traject vanaf begin december 2023 organiseert het agentschap een luisterronde met straat- en deurinterviews in de omgeving van de Rullecovenstraat," duidt minister Peeters. De volgende stap is een klankbordgroep in januari of februari 2024. Daarin verwerkt AWV de inzichten uit de luisterronde en brengt de aandachtspunten voor het ontwerp in kaart. De deelnemers gaan samen met AWV, de stad Borgloon en het studiebureau aan de slag met de verschillende standpunten. Ze bouwen verder op inzichten om tot een evenwichtig ontwerp te komen. AWV informeert de Borgloonse inwoners via infomomenten bij mijlpalen in het procesverloop. Uitnodigingen volgen in latere fase. 

Procesverloop voor nieuwe weginrichting
Voordat de werken aan een nieuw kruispunt of nieuwe fietspaden effectief kunnen starten, moeten verschillende stappen doorlopen worden. Eerst om tot een definitief ontwerp te komen, vervolgens om een vergunning te krijgen en ten slotte om een aannemer aan te duiden. Wanneer de eerste schop voor de nieuwe fietspaden in de grond gaat, is daardoor vandaag nog niet duidelijk. 

Gescheiden riolering Rullecoven 
Onafhankelijk van het fietspadenproject gaan Aquafin en Fluvius al eerder aan de slag in de omgeving. Vanaf voorjaar 2024 leggen zij samen met Borgloon gescheiden riolering aan in Rullecoven en Kerniel. Deze zal aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Alken.

Naar verwachting in 2025 krijgt ook de Rullecovenstraat gescheiden riolering tussen de kruispunten met Kernielerveld en de Heuvelstraat. De rioleringswerken staan los van het toekomstige ontwerp van het kruispunt met Boeshoven en de aanleg van nieuwe fietspaden. Tot die aanleg herstellen Aquafin en Fluvius de huidige toestand. Meer info over dit rioleringsproject op: borgloon.be/aanleg-gescheiden-riolering-rullecoven.
    
Op wegenenverkeer.be/N76fietspadenproject kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de luisterronde of de klankbordgroep.